Ækteskap

N’Jon Oppi å’a Kari Treseing skuille gifte sæ.  Uinner vielsen sa præsten:– «Å så spær je dæ, Kari Treseing, vil du ha’n Jon Oppi»? Jon Oppi og Kari Treseng skulle gifte seg.  Under vielsen sa presten:– «Å så spør jeg deg, Kari Treseng, vil du ha Jon Oppi»?