Gætt svara

N’Lars Erik vakkne etter opprasjon, å dåkktern kom. Etter å ha sjekke’n, sa dåkktern: – «……, å så skær’a søster Unni ta sæ tå dæ i nætt». N’Lars Erik såg på denne gærpene brunetta, å svara: – «Je trur itte je ærker det i kveill, komm’att i mårå».