Årets spørsmål…………..

N’Ole P var uheldi uinner jakta, eit hagleskætt gikk tå, å hain vart trøffinn………… i «snurrebassen». Jaktkammerata fækk’n teill dåkkter’n, å’n Ole P spordde: – «Dåkkter, trur du at du greier å lappe’n sammen att»? – «Det bær nukk gå», svara dåkktern, «mein er du seikker på at du itte heiller vil lære kjærringa di …
Fortsett å lese Årets spørsmål…………..

Spær'n pappa……

N’Christian hadde vørti 6 år, å dreiv å lekte med nabogutten. Hain gikk uti stua å spordde:– «Du pappa, hæsse lagar’n onger»?Far hass vart heilt færfærde, hain var itte forberedt på detta så tili, så’n vart bære sittan å harke å stamme nåe ord.N’Cristian ga opp. Hain gikk innatt ått kammeraten å sa:– «N’Pappa hadde …
Fortsett å lese Spær'n pappa……