Sleipen

Sleipen var ein kjinnt dærsæljar, å ein dag rint’n på hos a Mona: – «Vil du kjøpe boka «500 bortfærklaringer da kjærringa spær om hæffer du kommer så sint hemmatt»? – «Hæffer i aill væla skuille je villa kjøpe dein»? – «Fær det atte je akkurat har saullt ei ått gubben din».

Sleipen

Sleipen var ein kjinnt dærsæljar, å ein dag rint’n på hos a Mona: – «Vil du kjøpe boka «500 bortfærklaringer da kjærringa spær om hæffer du kommer så sint hemmatt»? – «Hæffer i aill væla skuille je villa kjøpe dein»? – «Fær det atte je akkurat har saullt ei ått gubben din».