Præsten

Præsten kom over kjærkjetjenarn neri kjellarn, der’n sto å lufte på tomflæsken. – «Å nei du», sa præsten, «dessa har avgått med døden fær leingi sea». – «Mein det er jo ein trøst», sa kjærkjetjenarn, «atte præsten var med dam teill siste sluitt»!