På ferie i New York

N’Paul var på ferie i New York, mein hain kuinne itte eingelsk. Etter nåa daar traff’n ein nordmann somm’n kuinne prate med, å i sin glede over detta spainderte’n mange drinker på sin lainnsmainn. Teill sluitt vart beigge gærfuille. Da’n Paul sjangle mot hotelle sitt utpå nætta, sang’n norske stev fær fuill hærs. Ein politimainn …
Fortsett å lese På ferie i New York

På skula

Frøken spordde om det var nåen i klassa, som kuinne kåmmå med eit æksæmpel på fleirstavelsesord. N’John rakk opp hånna:– «Ja, John»? – «Mas-tur-bere». Litt rau svara lærerinna:– «Det var litt tå ein muinnfuill….». – «Nei da, frøken, du teinkjer på blow-jobb».

På skula

Frøken spordde om det var nåen i klassa, som kuinne kåmmå med eit æksæmpel på fleirstavelsesord. N’John rakk opp hånna:– «Ja, John»? – «Mas-tur-bere». Litt rau svara lærerinna:– «Det var litt tå ein muinnfuill….». – «Nei da, frøken, du teinkjer på blow-jobb».