Biologi

Mor hass veissle-John fainn ut, at det var på tide å gi’n litt biologi-opplæring. Ho færtærdde om blommer, bier å fødsel. Teill sluitt kledd’a tå sæ neateill, pekte, å sa: – «Der kom du ut». Dagen etter gikk’n Veissle-John kæru ruinnt på skula, å sa åt aille at dam skuille kaille’n «Heldie John». – «Å …
Fortsett å lese Biologi

Biologi

Mor hass veissle-John fainn ut, at det var på tide å gi’n litt biologi-opplæring. Ho færtærdde om blommer, bier å fødsel. Teill sluitt kledd’a tå sæ neateill, pekte, å sa: – «Der kom du ut». Dagen etter gikk’n Veissle-John kæru ruinnt på skula, å sa åt aille at dam skuille kaille’n «Heldie John». – «Å …
Fortsett å lese Biologi