Julebord

Gruejinta hadde vøri på julebord, å tili dagen etter møtt’a opp på lænsmainnskontoret å ville anmeille voldtekt. Lænsmainn lurdde på omm’a hadde nån misteinkte… – «Je aner itte, mein je måtte gjæra ommtreinnt aillt sjæl, så det var seikkert nåen frå ledelsen»…

Julebord

Gruejinta hadde vøri på julebord, å tili dagen etter møtt’a opp på lænsmainnskontoret å ville anmeille voldtekt. Lænsmainn lurdde på omm’a hadde nån misteinkte… – «Je aner itte, mein je måtte gjæra ommtreinnt aillt sjæl, så det var seikkert nåen frå ledelsen»…