På besøk i Trondheim

Ein gruekær var å besøkte ein vænn i Trondheim. Trønder’n ville vise fram bi’n, å da dam kom teill Torvet, så dam på statua tå’n Olav Tryggvason. – «Hæ er detta fær gubbe»? spordde gruekær’n. – «Der er’n Olav Tryggvason». – «Hærtte var’n i frå hain da»? – «Hain var trønder da, sjø», svara trondhjemmer’n. …
Fortsett å lese På besøk i Trondheim

Ein måte å seia det på

Ein bonde frå Grue hadde aillti hatt løst teill å delta i bygdas offisielle liv å levnet, mein var itte kømminn med i nåe styre å steill. Så heinnte det att’n vart værdd teill varamainn i styret fær Meieriet, å gubben gikk hem frå møtet, kry som ein hana. Nyheten ville’n veinte med å færtællja …
Fortsett å lese Ein måte å seia det på

Ongkær i 50 år……….

N’Lars innpå Finnskogen hadde vøri ongkær i 50 år, hain var gardbrukar å fiskjar.  Så fainn’n sæ eit kvinnfælk i nabobygda, å detta førte teill at giftermål vart aktuelt.  N’Lars binnte å bygge uthus på gar’n, det gamle var ittnå tess. Ein dag kom nabon borttom å sa: – «Je hører at du skær gifte …
Fortsett å lese Ongkær i 50 år……….

Vitne

Ein gubbe frå Finnskogen vart vitne teill eit ran, å vart tiginn med teill Åsnes lænnsmainnskontor. Hain oppga navn å adresse, å lænsmainnsbetjenten leitte, fainn å trøkkte bokstav fær bokstav. Etter ei stauinn var spørsmåle: – «Hæsse utdannelse har du»? – «Ingen», svara gubben, «je er analfabet». – «Anal… analfa… hæss staver du det»???