På hotell

N’Paul var ein tur innafær, å skuille bo på hotell.  Hain vart sjekke inn, å portør’n skuille fæljen teill rommet. – «Du må faan itte tru je er dom færdetatte je er ifrå Slarverud», skreike’n, «je betalar faan itte så mie fær eit så lite rom». – «Slapp av», svara portør’n, «detta er heisen».